تحلیل آزمون 24 مهرماه نقاشی

تحلیل آزمون 24 مهر نقاشی

تحلیل آزمون 24 مهرماه نقاشی

به نام خدا

داوطلبان عزیز رشته نقاشی،

باسلام و آرزوی موفقیت برای شما عزیزان، گزارش تحلیل آزمون 24 مهر ماه به شرح زیر ارائه می‌شود:


مبانی هنرهای تجسمی

طراحی

تاریخ هنر ایران و جهان

مکاتب نقاشی و کارگاه رنگ

تعداد سوالات

10

15

10

20

تعداد سوالات دامدار

7

12

5

7

دشوارترین سواال

118

127

143

179-189

درصد دشوارترین سوال

13

7

13

7

آسانترین سوال

111

135

136-138-141

174

درصد آسانترین سوال

93

60

53

80

میانگین درصد پاسخگویی صحیح

30

17

28

24

تعداد شرکت‌کنندگان در این آزمون: 15 نفر

همایش جمع بندی عربی بخش اول
چهارم دبیرستان     دبیر : فرزاد قنبری