تحلیل آزمون 24 مهرماه گرافیک

تحلیل آزمون 24 مهر ماه 94

تحلیل آزمون 24 مهرماه گرافیک

به نام خدا

داوطلبان عزیز رشته گرافیک،

باسلام و آرزوی موفقیت برای شما عزیزان، گزارش تحلیل آزمون 24 مهر ماه به شرح زیر ارائه می‌شود:


مبانی هنرهای تجسمی

طراحی

تاریخ هنر ایران و جهان

صفحه آرایی و

خط در گرافیک

عکاسی

تعداد سوالات

10

15

10

15

10

بالاترین درصد پاسخگویی صحیح

100

100

100

87

100

تعداد کسانی که به بالاترین درصد سوالات پاسخ صحیح داده اند

6

1

2

3

1

تعداد سوالات دامدار

8

4

2

2

2

دشوارترین سواال

114 و 120

127

144

159

163

درصد دشوارترین سوال

21

7

20

8

12

آسانترین سوال

111

130

136

147

164

درصد آسانترین سوال

90

67

54

53

81

میانگین درصد پاسخگویی صحیح

33

15

30

24

31

تعداد شرکت کنندگان در این آزمون: 213 نفر