تحلیل آزمون 24 مهر- حسابداری

کتاب جامع حسابداری حاوی نکات مهم درسی، سؤالات تشریحی و سؤالات تستی تالیفی و کنکور سراسری مربوط به تمامی درس¬ها و فصل¬¬های کتاب درسی رشته¬ی¬ حسابداری می¬باشد. امید است با مطالعه¬ی این کتاب برای آزمون¬

تحلیل آزمون 24 مهر- حسابداری

تحلیل آزمون24 مهر 1394–  حسابداری سوم هنرستان


داوطلبان گرامی

ضمن عرض خسته نباشید پس از برگزاری آزمون 24 مهر، نتایج تحلیل و ارزیابی آزمون مطابق گزارش زیر در اختیار شما دوستان قرار می­گیرد. به امید این که این آزمون و نتایج حاصل از آن برای شما مفید بوده باشد.

جدول1


       چندتا از 10 تا ؟

در این تحلیل با بررسی کارنامه ­ی دانش آموزان درکنکورسراسری سال‌های قبل و مقایسه­ ی آن با نتایج حاصل شده در آزمون24 مهر، نتایج زیر حاصل شده است:

جدول2

این اعداد به چه معناست؟

به عنوان مثال،در کنکور سراسری، داوطلبانی که تراز کانونی آن‌ها در محدوده­ ی 5500 قرار داشته است، توانسته بودند از هر 10 سوال کنکور به 5 مورد آن پاسخ صحیح بدهند. در حالی که داوطلبان همین بازه ­ی 5500، در آزمون 24 مهر از هر 10 سوال به 4 سوال پاسخ صحیح داده ­اند.

در پایان به داوطلبانی که درصد پاسخ­گویی کمی داشتند، توصیه می­شود برای تقویت دروس خود از کتاب جامع حسابداری استفاده کنند.

 کتاب جامع حسابداری حاوی نکات مهم درسی، سؤالات تشریحی و سؤالات تستی تالیفی و کنکور سراسری مربوط به تمامی درس­ها و فصل­­های کتاب درسی رشته­ ی­ حسابداری می ­باشد. امید است با مطالعه­ ی این کتاب برای آزمون­های کانون و امتحانات مدرسه تسلط بیش­تری حاصل شود.

                                                                                                                                               ویدا نادری شیران