تحلیل درس زبان فارسی آزمون 24 مهر سوم انسانی

درباره‌ی آزمون 24 مهر درس زبان فارسی

تحلیل درس زبان فارسی آزمون 24 مهر سوم انسانی

تحلیل درس زبان فارسی آزمون 24 مهر سوم انسانی

درس زبان فارسی 3 آزمون 24 مهر کمی دشوار بود. از علل این دشواری می‌توان چند عامل را برشمرد:

1- در سؤالات، از املاها در متن اشعار استفاده شده بود و دانش‌آموز باید حتماً معنی شعر را درک می‌کرد و سپس واژگانی را که تشابه املایی داشتند، انتخاب می‌کردند. مانند سؤال 14

2- سؤالاتی چون شناخت هسته‌ی گروه اسمی و جملات وابسته، جزء سؤالات نسبتاً دشوار است و متأسفانه دانش‌آموزان در این زمینه ضعف دارند.

3- سؤالات شمارشی هم‌چون واژه و تکواژ جزء سؤالات وقت‌گیر و نسبتاً دشوار هستند و بودن دو سؤال از این‌گونه در بین 10 سؤال کمی آزمون را دشوارکرده است.

4- به‌طور کلی سؤالات استاندارد اما کمی وقت‌گیر بود و به نحوه‌ی سؤالات کنکوری نزدیک شده بود.

و اما سؤالات دام‌دار

سؤال 14

پاسخ‌: گزینه‌ی «3» / گزینه‌ی دام: گزینه‌ی «1»

این دو گزینه از هر نظر شبیه هم هستند به‌جز دو واژه‌ی «هایل و حایل» که دانش‌آموز باید معنی این دو واژه را می‌دانست تا به پاسخ درست می‌رسید.

شاید این دو گزینه در دو واژه اختلاف داشتند، سؤال ساده‌تر می‌شد.

سؤال 17:

پاسخ: گزینه‌ی «3» / گزینه‌ی دام: گزینه‌ی «2و 4»

معمولاً برای تشخیص جملات وابسته و هم‌پایه به حروف ربط و اضافه بیش‌تر توجه می‌شود. در این گزینه کلمه‌های «چون و هم‌چون» دانش‌آموزان را به اشتباه انداخته است در حالی‌که باید به معنا و نقش آن‌ها دقت بیش‌تری می‌کردند.