دریافت کارنامه آزمون گواه (شاهد)

از این آزمون می‌توانید کارنامه آزمون گواه (شاهد) را دریافت کنید.

دریافت کارنامه آزمون گواه (شاهد)

کنکوری ها و دبیرستانی ها 

از این آزمون می توانید کارنامه آزمون گواه (شاهد) را در صفحه شخصی یا از  پشتیبان خود  دریافت کنید.


مقایسه ی‌ آزمون طراحی شده با آزمون گواه ( شاهد)


با مقایسه ی چند تا از ده تای خودتان در سوال های طراحی شده و سوال های شناسنامه دار متوجه برخی از جنبه های روش مطالعه ی خود می شوید. آیا هر دونمره در یک حد و هر دو بالاتر از سطح ترازکل شماست ؟ در این صورت تست های شناسنامه دار و استاندارد را خوب کار کرده اید و تسلط تان روی این درس ، بیش از بقیه ی درس هایتان است . اگر تفاوت زیادی بین نمره ی آزمون طراحی شده و آزمون گواه دارید باید به روش های مطالعه و آزمون دادنتان فکر کنید .  اگر نمره ی آزمون گواه بیشتر باشد یا نمره ی آزمون طراحی شده هر کدام یک معنی متفاوت دارند باپشتیبان خود نیز مشورت کنید.


مقاله ی کاظم قلم چی : آزمون گواه (شاهد) را اینجا بخوانید


دریافت کارنامه آزمون گواه (شاهد)مطالب مرتبط