تحلیل آزمون 24 مهر سوم تجربی

با توجه به برگزاری آزمون 24 مهر، تحلیل آزمون دروس گروه سوم تجربی (اختصاصی) در دو جدول ارائه می‌شود

تحلیل آزمون 24 مهر سوم تجربی

به نام خدا

دانش آموزان سوم تجربی سلام

با توجه به برگزاری آزمون 24 مهر، تحلیل آزمون دروس گروه سوم تجربی (اختصاصی) در دو جدول ارائه می شود:

با توجه به جدول فوق:

  • در درس زیست، در محدوده دو تراز 6250 و 7000 یک واحد آزمون سخت تر شده است.

  • در درس شیمی، در محدوده ترازهای 5500، 6250 و 7000 یک واحد آزمون سخت تر شده است.

  • در درس فیزیک، آزمون متعادل بوده و فقط در محدوده تراز 4750 آزمون سخت تر شده است.

  • در درس ریاضی، آزمون متعادل بوده و فقط در محدوده تراز 4750 آزمون سخت تر شده است.

  • در درس ریاضی- گواه (شاهد)، سختی آزمون مطابق با انتظارات بوده به جز در محدوده تراز 4750 که آزمون یک واحد سخت تر شده است.

نکته قابل توجه در این آزمون، یکسان بودن سطح دشواری ریاضی با ریاضی- گواه (شاهد) می باشد.


مهدی ملارمضانی گزینشگر و مسئول درس ریاضی 3