تحلیل آزمون 24 مهر1394 – سوم طراحی و دوخت

داوطلبان گرامی: ضمن عرض خسته نباشید به همه‌ی شما داوطلبان عزیز، پس از برگزاری آزمون 24 مهر ، نتایج تحلیل و ارزیابی آزمون مطابق گزارش زیر در اختیار شما دوستان قرارمی‌گیرد.

تحلیل آزمون 24 مهر1394 –  سوم طراحی و دوخت

داوطلبان گرامی:

ضمن عرض خسته نباشید به همه‌ی شما داوطلبان عزیز، پس از برگزاری آزمون 24 مهر ، نتایج تحلیل و ارزیابی آزمون مطابق گزارش زیر در اختیار شما دوستان قرارمی‌گیرد. به امید آن‌که این آزمون و نتایج حاصل از آن برای شما مفید و مؤثر بوده و نتایج مناسب‌تری در آزمون های آتی داشته باشید.

تحلیل آزمون 24 مهر1394 –  سوم طراحی و دوخت

  • سوالات دام دارچیست؟(خانه های سبز)

سوالات دام دارآن دسته از سوالات می باشند که داوطلبین در انتخاب گزینه صحیح بین دو گزینه یا بیشتر دوچار سردرگمی بوده و به دلیل کمی مطالعه و تسلط بر مطالب اعم از محاسباتی یا حفظی نتوانسته اند به آن سوال پاسخ صحیح بدهند.

  • به داوطلبانی که در برخی درس‌ها درصد پاسخ‌گویی کمی داشته‌اند، توصیه میشود، برای تقویت این دروس از کتاب جامع طراحی و دوخت استفاده کنند. زیرا این کتاب با داشتن نکات درسی مربوط به هر فصل از کتب و وجود سوالات تشریحی و تستی مناسب مربوط به هر مبحث می تواند در بهبود روند پاسخ گویی داوطلبین به سوالات نقش مهمی داشته باشد.

  •  به امید دیدن نظرات شما دانش آموزان عزیز هستیم...

 به امید موفقیت تمامی شما


مسئول دفترچه طراحی و دوخت سوم هنرستان