تو به اضافه‌ی سخت‌کوشی

تو به اضافه‌ی موفقیتِ به اضافه‌ی «سخت‌کوشی»، ساده‌ترین، هماهنگ‌ترین و اثبات‌شدنی‌ترین معادله‌ی دنیا هستی.

تو به اضافه‌ی سخت‌کوشی

اگر خوبِ خوب شروع کردی و برنامه‌ی راهبردی را دقیقاً شناختی؛

اگر با منابع کارآمدی که در طول سال همراه موفقیت‌هایت خواهد بود آشنا شدی؛

اگر درس‌های هر روز را همان روز مطالعه کردی و از انباشته شدن آن‌ها را جلوگیری کردی؛

اگر برای رسیدن به بهترین شرایط ممکن در شخصی‌سازی برنامه، با دفتر برنامه‌ریزی همگام شدی؛

اگر برای آگاهی دقیق‌تر از مسیری که پشت سر می‌گذاری صفحه‌ی 182 دفتر برنامه‌ریزی را فراموش نکرده ای؛

اگر شش دانگ حواست معطوف عصر‌های آزمون است؛

اگر تحلیل آزمون را اصلی‌ترین راهکار پیشرفت تا آزمون بعد یافته‌ای؛

اگر تعادل‌های پراهمیت بین عمومی‌ها و تخصصی‌ها، تست‌ها و تشریحی‌ها، مطالعه و استراحت و مطالعه و بازیابی را رعایت کردی؛

اگر و تنها اگر مثل همیشه با اتکا به هدف‌های بزرگ و انگیزه‌ی تمام‌نشدنی‌ات در مسیر تلاش و تکاپو گام برمی‌داری؛

برگ برنده‌ی ارزشمندت را فراموش نکن؛ «سخت‌کوشی» از تو یک قهرمان خواهد ساخت. به‌زودی این گام‌ها، تو را جلوتر از رقبایت قرار می‌دهند. تو از رقابت با خودت شروع کرده‌ای. با سخت‌کوشی ادامه خواهی داد و به همه‌ی آن‌چه در ذهن داری خواهی رسید.

سخت‌کوشی، معادله‌ی موفقیت را ساده و حل‌شدنی می‌کند. مجهول‌هایش را کم و کم‌تر می‌کند. تلاش‌های اندکش را به توان می‌رساند و بخش‌های نامطلوبش را زیر رادیکال می‌برد.

تو به اضافه‌ی موفقیتِ به اضافه‌ی «سخت‌کوشی»، ساده‌ترین، هماهنگ‌ترین و اثبات‌شدنی‌ترین معادله‌ی دنیا هستی.