مطالعه قبل از رفتن به مدرسه

پیش‌خوانی سبب می‌شود که دانش‌آموزان با نگاهی اجمالی بر مباحث جدید، اطلاعات جزئی از آن مطلب به دست آورند و تا حدودی برای یادگیری آن آمادگی کسب کنند.

مطالعه قبل از رفتن به مدرسه

اغلب دانش‌آموزان برتر بعد از انجام تکالیف روزمره‌ی مدرسه‌ی، پیش‌خوانی درس‌های جدید را جزء کارهای روزانه‌ی خود قرار داده و یک یا دو درس را که حدس می‌زنند مهم‌تر از سایر درس‌هاست قبل از رفتن به مدرسه و یادگیری آن، مطالعه و پیش‌خوانی می‌کنند. این کار باعث یادگیری هر چه سریع‌تر آن مطلب می‌شود.

پیش‌خوانی درس‌ها در روز گذشته می‌تواند راهکاری عالی برای دانش‌آموزانی باشد که به یک درس خاص علاقه ندارند یا تمایل چندانی ندارند که برای مطالعه‌ی آن درس زمان بگذارند. پیش‌خوانی سبب می‌شود که دانش‌آموزان با نگاهی اجمالی بر مباحث جدید، اطلاعات جزئی از آن مطلب به دست آورند و تا حدودی برای یادگیری آن آمادگی کسب کنند.

اهمیت موضوع پیش‌خوانی درس‌ها قبل از رفتن به کلاس درس در این است که اگر دانش‌آموز قبل از یادگیری کامل در کلاس اطلاعاتی هر چند جزئی درباره‌ی موضوع درسی داشته باشد ناخودآگاه میل و رغبت بیش‌تری به یادگیری آن درس پیدا می‌کند و به سمت یادگیری آن درس پیش می‌رود؛ به همین دلیل دبیران به تمام دانش‌آموزان تأکید می‌کنند که قبل از حضور در کلاس، مطالعه‌ی اندکی روی مباحث انجام دهند.

نتیجه‌ی این پیش‌خوانی چیزی جز یادگیری سریع‌تر و با انگیزه‌ی بیش‌تر و درک بهتر مطالب درسی نخواهد بود.