مطالعه‌ی درس هر روز در همان روز از ابتدای سال

یکی از کارهایی که انجام آن به تمام دانش‌آموزان توصیه می‌شود خواندن درس هر روز در همان روز است.

مطالعه‌ی درس هر روز در همان روز از ابتدای سال

یکی از کارهایی که انجام آن به تمام دانش‌آموزان توصیه می‌شود خواندن درس هر روز در همان روز است.

با آغاز سال تحصیلی اکثر دانش‌آموزان تصمیم به انجام این کار می‌گیرند و تا حدودی به طور جدی و مصمم آن را انجام می‌دهند اما بعد از گذر چند ماه از سال تحصیلی و افزایش حجم درس‌ها و امتحانات در انجام این روش کوتاهی می‌کنند و اهمیت این موضوع را فراموش می‌کنند که اگر بعد از بازگشت به منزل و انجام تکالیف روز بعد خود، زمانی هر چند کوتاه ولی مفید صرف مرور مباحث همان روز بکنند، هم در ساعت مطالعه‌ی خود صرفه‌جویی کرده‌اند و هم کیفیت مطالعه‌ی آن درس را بالا برده‌اند. اگر چند روز بعد امتحان آن درس را دارید به علت مرور آن درس در همان روز، حدود 70 درصد از آن مباحث را به یاد خواهید داشت و فقط لازم است با یک مرور کوتاه ولی کامل 30 درصد باقی‌مانده را که یادگیری ناقص شماست به یادگیری کامل تبدیل کنید.