وظیفه‌ی من در قبال پشتیبانم

دانش‌آموزان باید توصیه‌ها و راهکارهای پشتیبان خود را جامه‌ی عمل بپوشانند و رابطه‌ی متقابلی برای شناخت از خود با او برقرار کنند.

وظیفه‌ی من در قبال پشتیبانم

انسان‌های موفق برای موفقیت در مسیر هدفی که انتخاب می‌کنند نیاز به یک راهنما دارند تا در طول مسیر از راهنمایی ایشان استفاده کرده و به هدف خود نزدیک‌تر شوند. کانون علاوه بر سطح کیفی آزمون‌ها خدمات آموزشی از قبیل پشتیبان آموزشی را برای دانش‌آموزان فراهم کرده است. پشتیبان‌ها همچون معلمان دلسوز و با پشتکار در طی آزمون‌ها کنار دانش‌آموزان هستند و با مشاوره‌ی درسی و تشویق و گاه در مواقع ناامیدی کنارشان بوده و دستشان را می‌گیرند و به آن‌ها امید و قوت قلب برای ادامه‌ی مسیر می‌دهند؛ اما وظیفه‌ی یک دانش‌آموز کانونی در قبال پشتیبان چیست؟

دانش‌آموزان باید توصیه‌ها و راهکارهای پشتیبان خود را جامه‌ی عمل بپوشانند و رابطه‌ی متقابلی برای شناخت از خود با او برقرار کنند. هم‌چنین با شرکت در جلسات و حضور مداوم در آزمون‌ها و بدون غیبت و حضور در جلسات بررسی کارنامه از راهنمایی‌های او حداکثر بهره را ببرند.

خرید کتاب