همیشه پیشگیری بهتر از درمان است

این جمله را زیاد شنیده‌ایم: «پیشگیری بهتر است از درمان است.»

همیشه پیشگیری بهتر از درمان است

این جمله را زیاد شنیده‌ایم: «پیشگیری بهتر است از درمان است.»

همه باور دارند که پیشگیری طول درمان را کوتاه‌تر و ساده‌تر می‌کند و موجب کاهش هزینه‌های درمانی می‌شود. ابزارهایی که در کانون باعث پیشگیری از کاهش تراز می‌شوند بسیارند که یکی از آن‌ها کتاب اشتباهات متداول است. در این کتاب اشتباهاتی را که دانش‌آموزان دیگر به دفعات مرتکب شده‌اند به ترتیب مباحث کتاب درسی جمع‌آوری کرده‌اند تا شما دانش‌آموزان ساعی و آینده‌نگر بتوانید به جای آن که خودتان اشتباهات را تکرار کنید با خواندن آن‌ها هوشیارانه آزمون دهید. مطمئن باشید که شما گنجینه‌ای بسیار گران‌بها در کتابخانه‌تان دارید. فقط کافی است برای خواندن کتاب اشتباهات متداول در طول فرصت دو هفته‌ای خود ساعت مطالعه‌ای در نظر بگیرید.