خودتان را تنها با خودتان مقایسه کنید

هنگامی که خودتان را با خودتان مقایسه می‌کنید پیشرفت‌هایی که داشته‌اید بیش‌تر به چشم می‌آیند و شکست‌های شما کمرنگ‌تر می‌شود.

خودتان را تنها با خودتان مقایسه کنید

یکی از مشکلاتی که بچه‌ها هنگام درس خواندن، مخصوصاً در نتایج آزمون‌های برنامه‌ای دارند، این است که اگر نتیجه باب میلشان نبود یا با نفرات برتر خیلی فاصله داشتند، ناخودآگاه خود را شکست‌خورده می‌بینند و انگیزه‌شان به‌شدت کاهش پیدا می‌کند. این افراد معمولاً مسیر مطالعاتی‌شان دچار نواسانات زیادی شده و ممکن است حتی درس خواندن را کنار بگذارند.

توصیه‌ی همیشگی من به این دسته از دوستان این است که خودتان را با خودتان مقایسه کنید. هنگامی که خودتان را با خودتان مقایسه می‌کنید پیشرفت‌هایی که داشته‌اید بیش‌تر به چشم می‌آیند و شکست‌های شما کمرنگ‌تر می‌شود. نمی‌گویم که شکست‌های خود را فراموش کنید. شکست‌های شما همان قدر مهم هستند که پیروزی‌های شما؛ اما این‌که بخواهید پیروزی‌ها و پیشرفت‌های خود را در سایه‌ی شکست‌ها گم کنید، اشتباه است. توصیه‌ی من به شما این است که خودتان را با خودتان مقایسه کنید؛ یعنی یک ماه قبل، در چه شرایطی قرار داشتید و الان در چه شرایطی هستید. آیا پیشرفتی حاصل شده است؟ آیا برنامه‌ی مطالعاتی شما پیشرفت داشته اشت و توانسته وضعیت شما را تکان داده و بهتر کند؟ طبیعتاً وقتی خودتان را با خودتان مقایسه ‌کنید همان قدر پیروزی‌های شما به چشم می‌آید که شکست‌ها به چشم می‌آید. شما با پیشرفت‌هایی که داشته‌اید انگیزه‌تان را ایجاد کنید، انگیزه‌تان را حفظ کنید و با بررسی نقاط شکست، نقاط ضعفی را که داشته‌اید و آن مواردی که باعث شده دچار شکست بشوید یا نتیجه‌ی دلخواه خود را نگیرید شناسایی و حذف کنید.