سرعت مطالعه

اگر قصد دارید سرعت مطالعه را افزایش دهید، ابتدا به فهرست مندرجات کتاب نظری دقیق بیندازید تا کلیت کتاب را به دست آورید.

سرعت مطالعه

1. اگر قصد دارید سرعت مطالعه را افزایش دهید، ابتدا به فهرست مندرجات کتاب نظری دقیق بیندازید تا کلیت کتاب را به دست آورید.

2. تندخوانی همیشه مناسب نیست. در مطالبی که به تعمق و تأمل نیاز دارد اصلاً نباید به کار گرفته شود.

3. مغز ما همیشه تندتر از بیان ما کلمات را دریافت می‏کند. برای افزایش سرعت سعی کنید عادت بلندخوانی کتاب را ترک کنید.

4. تمرین کنید به جای درک لغت به لغت یک جمله، به درک گروهی لغات عادت کنید.

5. به نظر نویسنده‌ی کتاب «تسریع در خواندن و درک» یکی از عوامل کندخوانی برگشت است؛ یعنی فرد مرتب نگاه خود را به خطوط پیشین برگرداند. این کار تمرکز فرد را از میان می‏برد و وقت زیادی را تلف می‏کند. هنگام مطالعه چشم باید به طور مستقیم و به موازات صفحه حرکت کند و از پریدن به سطور بالا و پایین دوری جوید.

6. کسانی که با انگشت خط مورد مطالعه را دنبال می‏کنند، باید این عادت را ترک گویند؛ زیرا در تندخوانی فقط چشم کار می‏کند نه دست و زبان.

7. نویسنده‌ی کتاب «مطالعه‌ی روشمند» بر این باور است که حتی تکان دادن سر هنگام مطالعه از سرعت مطالعه می‏کاهد. پس بهتر است این گونه بگوییم: در تندخوانی فقط چشم کار می‏کند نه دست، نه زبان و نه سر. برای دیدن تمام صفحه‌ی کتاب اصلاً به حرکت سر نیازی نیست. صفحه، خود در دامنه‌ی بینایی قرار دارد.

8. ایشان از مشکل دیگری به نام «خالی‌خوانی» نام می‏برد که عبارت است از سرگردانی چشم در حاشیه‌ی سفید کتاب یا لابه‏لای خطوط یا هر قسمت غیر مفید صفحه. این حالت را دیدن غیر مفید نیز می‏گویند و موجب کاهش سرعت مطالعه می‏شود.

9. حتی نوع ورق زدن نیز به صرفه‏جویی در وقت کمک می‏کند. ورق زدن درست آن است که با دست چپ و از گوشه‌ی بالایی صفحه صورت گیرد و چند لحظه قبل از پایان صفحه برای تورق آماده باشد. کسانی که با دست راست و از گوشه‌ی پایینی صفحه ورق می‏زنند، از سرعت و تمرکز خود می‏کاهند.