آغاز حرکتی تازه

با آغاز سال تحصیلی جدید حرکت میلیون‌ها دانش‌آموز در جهت کسب دانش و فضیلت آغاز شد؛ حرکتی پویا و فعال در جهت بالندگی و رشد دانش‌آموزان.

آغاز حرکتی تازه

با آغاز سال تحصیلی جدید حرکت میلیون‌ها دانش‌آموز در جهت کسب دانش و فضیلت آغاز شد؛ حرکتی پویا و فعال در جهت بالندگی و رشد دانش‌آموزان. بدین منظور فرصت‌های زیادی در اختیار دانش‌آموزان قرار گرفته است که باید برنامه‌ریزی دقیقی برای هدایت استعدادهای آن‌ها صورت گیرد تا موجبات پیشرفت تک تک آن‌ها را فراهم کند. اکنون که دانش‌آموزان از یک مقطع وارد مقطع جدید شده‌اند با تغییراتی روبه‌رو خواهند بود که برای موفق شدن در آن باید در یک مسیر مستقیم حرکت کنند.

این ارتقای تحصیلی تنها در صورتی ارزشمند خواهد بود که بتواند دایمی و هدفمند باشد و از روی عادت یا خواسته‌ی پدر و مادر یا عقب نماندن از زمانه نباشد؛ بنابراین در این میان نقش پدر و مادر در این زمینه پررنگ‌تر خواهد بود تا با راهنمایی‌های خود فرزندان خود را در حرکت به سمت موفقیت یاری کنند و شور‌آفرینی پیوسته و ممتد آن‌ها را فراهم کنند و آن‌ها را در این زمینه حمایت کنند.