وظایف یک دانش‌آموز کنکوری

دانش‌آموزی که قرار است خود را در آزمون‌های کانون و کنکور شرکت کند، الزاماتی را باید رعایت کند تا بتواند نتیجه‌ی مطلوبی به دست آورد.

وظایف یک دانش‌آموز کنکوری

دانش‌آموزی که قرار است خود را در آزمون‌های کانون و کنکور شرکت کند، الزاماتی را باید رعایت کند تا بتواند نتیجه‌ی مطلوبی به دست آورد.

دانش‌آموز‌ی که می‌خواهد خود را برای کنکور آماده کند در ابتدای امر باید با موارد زیر آشنا شود تا به جزئیات آن بپردازد:

آگاهی نسبت به ضرایب هر یک از کتاب‌های درسی

اهمیت و ترجیح مهم‌ترین کتاب‌های درسی در حیطه‌ی رشته‌ی تحصیلی خود

تفکیک و شناسایی کتاب‌های درسی قوی یا ضعیف و هدف‌گذاری بر روی آن‌ها

شناسایی و تفکیک مباحث کتاب‌های درسی (قوی یا ضعیف بودن) و هدف‌گذاری بر روی مباحث آن درس‌ها

اهمیت دادن به برنامه‌ی مدرسه

اهمیت دادن به برنامه‌ی کانون و ادغام آن با برنامه‌ی مدرسه

آشنایی با کتب‌های آموزشی و جزوات تکمیلی

برطرف کردن نقاط ضعف درس‌ها (رفع اشکال کردن)

تصمیم‌گیری و اراده و هدف‌گذاری برای اجرای برنامه‌های فوق