عمیق‌تر بخوانیم

یک روش بسیار ساده و مؤثر برای مطالعه‌ی عمیق و مفهومی وجود دارد که باعث می‌شود مراحل بعدی مطالعه را با سهولت بیش‌تری طی کنید.

عمیق‌تر بخوانیم

یک روش بسیار ساده و مؤثر برای مطالعه‌ی عمیق و مفهومی وجود دارد که باعث می‌شود مراحل بعدی مطالعه را با سهولت بیش‌تری طی کنید.

این روش به شما کمک می‌کند که با یک تیر چند نشان بزنید. یک تجربه‌ی شخصی که بارها امتحان خود را پس داده است. شما هم یک بار امتحان کنید.

در حین مطالعه جمله‌ها و نکته‌های مهم را در گوشه‌های سفید کتاب، روی برگه یا یک دفتر مخصوص این کار یادداشت کنید. بستگی به سلیقه‌ی شما دارد. در پایان مطالعه‌ی کتاب، یک بار دیگر آن جمله‌ها را بخوانید. سعی کنید از موضوع هر جمله یک سؤال طرح کنید یا یک کلمه‌ی کلیدی آن را بنویسید و در آن مورد به اختصار توضیح دهید.

با این روش شما:

1- خلاصه‌نویسی کرده‌اید. 2- نکات مهم را مشخص کرده‌اید. 3- تمرین تشریحی کار کرده‌اید.

به این ترتیب مطالب در ذهن شما به‌راحتی تثبیت می‌شوند. از تمرین تشریحی برای خودتان غول نسازید. اگر روش درست هر کاری را بیاموزید، دیگر به زحمت نخواهید افتاد. این یک روش ساده و آسان برای تمرین تشریحی است.

از پیشرفت‌تان لذت ببرید.