تحلیل آزمون 24 مهر- سوم مکانیک خودرو

با عرض تبریک سال جدید تحصیلی خدمت دانش آموزان عزیز و آرزوی موفقیت در سال تحصیلی

تحلیل آزمون 24 مهر- سوم مکانیک خودرو

نگاه کلی به آزمون

با عرض تبریک سال جدید تحصیلی خدمت دانش آموزان عزیز و آرزوی موفقیت در سال تحصیلی

بررسی داده های آماری پس از برگزاری آزمون24 مهر، نتایج حاصل شده مطابق این گزارش به اطلاع شما می رسد. امید است که با مطالعه و تحلیل این نوشته نتایج مناسب تری در آزمون های آتی داشته باشید.

با ارزیابی انجام گرفته شده از این آزمون، مشاهده می‌شود که کم‌ترین درصد پاسخ‌گویی به سؤالات مربوط به درس ریاضی 3 با 8 درصد و همچنین بیش‌ترین درصد پاسخ‌گویی به سؤالات در اجزای ماشین با 50 درصد پاسخ‌گویی بوده است.

تحلیل آزمون 24 مهر- سوم مکانیک خودرو

درصد پاسخ‌گویی صحیح:

تحلیل آزمون 24 مهر- سوم مکانیک خودرو

چندتا از 10 تا؟

در این تحلیل با بررسی کارنامه دانش آموزان درکنکورسراسری سال‌های قبل و مقایسه آن با نتایج حاصل شده در آزمون 24 مهر نتایج زیر حاصل شده است.

تحلیل آزمون 24 مهر- سوم مکانیک خودرو

توضیحات پایانی و نکات مشاوره‌ای:

با شروع سال تحصیلی توصیه می شود کتاب جامع مکانیک خودرو را از نمایندگی های کانون و کتابفروشی ه ای معتبر تهیه کنید. این کتاب بهترین مرجع و همراه شما داوطلبان برای آمادگی کنکور سرارسری می باشد.

‌سایت کانون حاوی مطالب آموزشی، مشاوره ای و درسی گوناگونی در تمام رشته ها می باشد.

حتماً با مراجعه به سایت کانون ازمطالب و تصاویر جشن تجلیل از رتبه‌های زیر 10 هنرستان در کنکور 94 بازدید نمایید.


مهدی ترابی