استفاده از تکنیک‌های جودو برای ایمنی بیشتر ربات‌ها

یکی از دشوارترین مراحل پیش روی ربات‌ها برای حضور در رقابت‌های دارپا مسئله حفظ تعادل و جذب ضربه در صورت از بین رفتن تعادل است.

استفاده از تکنیک‌های جودو برای ایمنی بیشتر ربات‌ها

به گزارش سرویس علمی ایسنا منطقه خراسان، محققان دانشگاه جورجیا برای جلوگیری از آسیب ناشی از عدم تعادل و برخورد با زمین موفق به تلفیق تکنیک‌های ورزش رزمی جودو در برنامه حرکتی ربات‌ها شدند.

در این تکنیک با تلفیق حرکات جودو در برنامه ربات در صورت سقوط، آسیب وارده به حداقل می‌رسد. به طوری‌که ضربات ناشی از سقوط مانند انسان کنترل می‌شود.

هنگامی که انسان تعادل خود را از دست می‌دهد و زمین می‌خورد، اعصاب بصورت خودکار وضعیت بدن و دست‌ها را با سرعت تمام به نحوی تغییر می‌دهند تا کمترین ضربه به سر و صورت وارد شود.

با توجه به شباهت ربات‌های امروزی به انسان تمامی تجهیزات حسی بر روی سر ربات‌ها نصب می‌شود.

محققان با بررسی ربات‌های آسیب‌دیده در رقابت‌های گذشته دارپا دریافتند که هنگام سقوط، بیشترین ضربه به سر وارد می‌شود و به دنبال آن قطعات گران‌قیمت مثل دوربین‌ها و حسگرها آسیب می‌بینند.

پژوهشگران در مورد نحوه استفاده از تکنیک‌های جودو برای ربات‌ها اظهارکردند: در ربات‌های معمولی هنگام افتادن بیشترین ضربه به سر وارد می‌شود که اکنون با تلفیق تکنیک‌های جودو در برنامه حرکتی ربات‌ها شرایطی فراهم شده که در صورت برهم خوردن تعادل انرژی وارده در اندام‌های مقاوم‌تر پراکنده شود.

منبع :