شبکه دانش خرما و میوه‌های گرمسیری راه اندازی شد

شبکه دانش خرما و میوه‌های گرمسیری با هدف ارائه یافته‌های ترویجی در این حوزه راه اندازی شد.

شبکه دانش خرما و میوه‌های گرمسیری راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار پژوهشی ایسنا، مؤسسه تحقیقات خرما و میوه‌های گرمسیری کشور با راه اندازی این شبکه دانشی در نشانی اینترنتی http://khorma.areo.ir/HomePage.aspx?TabID=21017&Site=khorma.areo&Lang=fa-IR یافته‌های علمی قابل ترویج خود را که شامل 122 فقره دستورالعمل فنی و نشریه ترویجی در زمینه‌های مختلف آبیاری و تغذیه، به­زراعی و به­نژادی، گیاه­پزشکی، فراوری و بسته­ بندی است عرضه می‌کند.

شبکه دانش خرما و میوه های گرمسیری در راستای تأمین نیازهای اولویت دار ملی و هماهنگ با رشد و توسعه جهانی صنعت خرما و میوه­ های گرمسیری کشور مبتنی بر سند چشم‌انداز 1404 و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی طراحی شده است. این شبکه‌ علمی درصدد است با انتقال و پیاده‌سازی تکنولوژی‌های علمی حاصل از یافته‌های تحقیقاتی، زمینه بهره‌مندی نخلداران و باغداران میوه ­های گرمسیری کشور را فراهم کرده و حضور کشور ایران را در بازارهای جهانی خرما قطعی کند.

چشم انداز این شبکه، ایجاد قطب علمی و تجاری علم و فناوری خرما و میوه‌های گرمسیری و تعامل و مشارکت استراتژیک در تولید دانش و فناوری‌های نوین برای تولید محصول سالم و ارگانیک در کشور و هدف آن، ایجاد مزیت رقابتی پایدار در تولید خرما و میوه‌های گرمسیری، توسعه محصولات نوین در صنعت خرما و میوه‌های گرمسیری، انتقال فناوری خرما و میوه‌های گرمسیری، ارتقای بهره‌وری و نهایتاً افزایش سودآوری و درآمدزایی بر پایه تحقیق و توسعه در صنعت خرما و میوه‌های گرمسیری، کمک به دسترسی همه اقشار نخلداران و باغداران میوه‌های گرمسیری کشور به تولیدات علمی مؤسسه و تسریع روند تبدیل دانش به فناوری تولید خرما و میوه‌های گرمسیری اعلام شده است.

منبع :