سؤال‌های نسبتاً دشوار آزمون24 مهر-ریاضی تجربی

ریاضی تجربی

سؤال‌های نسبتاً دشوار آزمون24 مهر-ریاضی تجربی

کنکوری‌های تجربی

در فایل پیوست سؤال‌های نسبتاً دشوار درس ریاضی شما بررسی شده است.

از این مطلب می‌توانید برای ارزیابی آزمون و یادداشت نکته‌های مهم استفاده کنید.

نویسنده : محمد خندان