نظرات رتبه‌های برتر تجربی در مورد برنامه راهبردی

موفقیت اتفاقی نیست.

نظرات رتبه‌های برتر تجربی در مورد برنامه راهبردی


موفقیت اتفاقی نیست.


نظرات رتبه‌های برتر تجربی در مورد برنامه راهبردی:


سارا همتی رتبه 1 کشوری تجربی 94 از تبریز 

از دوم دبیرستان به کانون آمدم، مهم‌ترین فایده‌ی کانون یا مهمترین دستاورد آن، برنامه راهبردی بود. این‌که در بازه‌ی زمانی مشخص چه درسی را بخوانم. این‌که من تصمیم بگیرم در 2 هفته چه بخوانم همیشه منطبق بر برنامه راهبردی بود. مهم‌ترین دستاورد آزمون‌های کانون، برنامه‌‌ریزی و شیوه آزمون دادن بود.

متن گفتگو در لینک : http://www.kanoon.ir/Article/101350


کیانا تدبیر رتبه 2 تجربی کشور در کنکور 94

از دوم راهنمایی به کانون آمدم و مهمترین حسن کانون، آزمون‌های آن است و برنامه‌ی راهبردی و نظمی که این برنامه به درس خواندن می‌دهد. این که خود آدم یک برنامه برای کل سال برنامه‌ریزی کند کار سختی است و برنامه راهبردی یک الگو کلی به دانش‌آموز می‌دهد.

متن گفتگو در لینک : http://www.kanoon.ir/Article/102217


فائزه قائم دوست رتبه 3 کشوری تجربی کنکور 94 از زاهدان

آزمون هایی که در آن‌ها شرکت می کردم برایم 2 فایده داشت اول این‌که خودم را در کل کشور مقایسه می کردم و می فهمیدم باید روز به روز بیشتر تلاش کنم، اگر نبود خودم را با اطرافیانم مقایسه می‌کردم و تلاشم عادی می‌شد و حسن دیگر برنامه راهبردی بود و 80 یا 90 درصد در موفقیت من موثر بود و مطالب به شکلی عالی در این برنامه گنجانده شده بود هم‌چنین مطالب در این برنامه به موقع مرور و جمع بندی می شد و گاه متوجه نمی شدم چرا اینطوری شده و بعد که آزمون را می دادم می فهمیدم جای مرور و جمع بندی همان جا بود.

 متن گفتگو در لینک : http://www.kanoon.ir/Article/102098


سارا لامعی ملائی، رتبه‌ی 24 تجربی منطقه‌ی 3 از سراب

من از سال دوم راهنمایی به مدت 6 سال داوطلب کانون بودم، برنامه‌ی من کاملاً مطابق برنامه‌ی راهبردی آزمون‌ها بود و می‌دانستم که این بهترین برنامه‌ای است که به من کمک می‌کند، هیچ وقت از برنامه جدا نشدم و سعی می‌کردم در آزمون‌ها غیبت نداشته باشم.

متن گفتگو در لینک : http://www.kanoon.ir/Article/103453