تحلیل آزمون 24 مهر: دروس عمومی سوم دبیرستان

اولین آزمون پروژه‌ی آغاز نیم‌سال اول تحصیلی را پشت سر گذاشتیم

تحلیل آزمون 24 مهر: دروس عمومی سوم دبیرستان

سلام

دانش آموزان عزیز! خسته نباشید!

اولین آزمون پروژه‌ی آغاز نیم‌سال اول تحصیلی را پشت سر گذاشتیم، صمیمانه امیدواریم این آغاز، هدف‌مند، پُرتوان و مصمّم باشد و در پایان این پروژه‌، پیشرفت‌تان را در کنار هم جشن بگیریم.

اما آزمون امروز، آغازی بر یک اتفاق بزرگ دیگر هم بود، اتفاقی که نوآوری امسال کانون برای شما عزیزان سخت‌کوش است، امروز برای نخستین بار، «آزمون شاهد (گواه)» را تجربه کردید، این آزمون به‌صورت هدف‌مند نقشی مؤثر در پیشرفت تحصیلی شما عزیزان و حفظ تعادل مطالعاتی‌تان را دنبال می‌کند. امروز به کمک این آزمون شما می‌توانید مقایسه‌ای میان نمره‌ی آزمون عادی و شاهد (گواه) انجام داده و عمل‌کرد خود را در تمرین سوالات شناسنامه‌دار (کنکور سراسری) در قیاس با سوالات طراحی‌شده بسنجید، بی‌شک امروز نیاز شما به مشاوره با پشتیبانتان چندین برابر قبل است، پس هر کاری دارید کنار بگذارید و از این آزمون به بعد، کارنامه‌ی خود را به کمک پشتیبانتان تحلیل کنید، مطمئن باشید روند مطالعاتی‌تان بهبود خواهد یافت! 

حال سعی می‌کنیم به کمک هم دروس عمومی سوم دبیرستان را در این آزمون تحلیل نماییم و دید مفیدی از نتایج به‌دست آمده ارائه دهیم:

تحلیل آزمون 24 مهر: دروس عمومی سوم دبیرستان

تحلیل آزمون 24 مهر: دروس عمومی سوم دبیرستان

تحلیل آزمون 24 مهر: دروس عمومی سوم دبیرستان

تحلیل آزمون 24 مهر: دروس عمومی سوم دبیرستان

دانش‌آموزان عزیز، نظر شما چیست؟ آیا آزمون امروز برای شما مفید بود؟ از عمل‌کرد خود راضی هستید؟ برای آزمون بعد هدف‌گذاری کرده‌اید؟

خرید کتاب