تمرین پزشکان برای سفر به فضا

گروهی از جراحان مغز و اعصاب در حال آموزش برای پروژه دانشمند-فضانوردی هستند که می‌تواند فرصتی برای حضور آن‌ها در فضا باشد.

تمرین پزشکان برای سفر به فضا

به گزارش سرویس علمی ایسنا، این پزشکان برای برنامه علوم زیرمدار قطبی در جو مزوسفر بالایی (PoSSUM) در رشته دانشمند- فضانورد دانشگاه هوانوردی ایمبری ریدل فلوریدا تحت تعلیم هستند.

مرحله اول آموزشی این پزشکان به تازگی پایان یافته و این هفته از اوتاوا برای تکمیل تمرینات لباس فضایی و آزمایش در گرانش صفر بازدید می‌کنند.

آن‌ها به عنوان بخشی از آموزش، لباس فضایی را بر تن کرده، پرواز‌های آکروباتیک انجام داده و محیطهای تغییر گرانش را تجربه می‌کنند.

هدف از این آموزش، آشنا کردن کاندیدها با شرایطی است که در اطراف ابرهای شب‌تاب قرار دارد. تصور می‌شود وجود این ابرها در مزوسفر بالایی به علت تغییرات آب و هوا رو به افزایش است.

این کاندیدها از کانادا، آمریکا و اسپانیا به کلاس آموزشی که توسط PoSSUM راه‌اندازی شده بود، ملحق شده‌اند.

فضانوردان برای پژوهش در مورد ابرها در سال 2017 یا 2018 به پرواز زیرمداری فرستاده خواهند شد.

منبع :

خرید کتاب