اولین گام برای برنامه‌ریزی موفق

اولین گام برای برنامه‌ریزی، انتخاب منابع مطالعاتی درست است. برای رسیدن به هدف و موفقیت باید در انتخاب منابع دقت کنیم.

اولین گام برای برنامه‌ریزی موفق

اولین گام برای برنامه‌ریزی، انتخاب منابع مطالعاتی درست است. برای رسیدن به هدف و موفقیت باید در انتخاب منابع دقت کنیم.

با انتخاب یک منبع مطالعاتی مناسب، روند تثبیت مطالب در ذهن بهتر طی می‌شود؛ زیرا استفاده از منابع مطالعاتی استاندارد نقش بسزایی در تثبیت و تسلط بر مطالب ایفا می‌کند. با انتخاب چندین منبع مطالعاتی خود را دچار سردرگمی می‌کنید. نباید تأثیر منابع استاندارد را در افزایش تراز و پیشرفت درسی فراموش کنید. دانش‌آموزان با انتخاب یک منبع مطالعاتی مناسب می‌توانند به موفقیت دست یابند. منابع باید به‌درستی انتخاب شوند. به طور مثال کتاب اشتباهات متداول باعث کاهش اشتباهات در آزمون‌های کانون می‌شود و کمک می‌کند تا دانش‌آموز به دام آموزشی گرفتار نشود. انتخاب برترین منابع از میان چندین منبع، یک هنر محسوب می‌شود.