اعتمادبه‌نفس و علاقه و انجام فعالیت

علاقه به موضوع دقت و تمرکز را افزایش می‌دهد.

اعتمادبه‌نفس و علاقه و انجام فعالیت

علاقه به موضوع دقت و تمرکز را افزایش می‌دهد.

علاقه به موضوع جریان یادگیری را آسان می‌کند.

با علاقه و اشتیاق برای رسیدن به هدف درس بخوانید نه از روی اجبار.

در تقویت روحیه‌ی خود بکوشید؛ زیرا مطالعه تا حدودی فرایند روانی و خستگی روحی ایجاد می‌کند.

هنگام مطالعه (به‌خصوص زمان‌‌های نزدیک به امتحان) خونسرد و آرام باشید ولی بی‌‌خیال نباشید.

با دید مثبت به هر درس نگاه کنید تا خواندن و یادگیری لذت‌بخش باشد. «برای موفقیت باید حس موفقیت را در خود تقویت کنید.»

استعداد و اعتمادبه‌نفس دو سرباز هستند که به اتفاق هم می‌توانند چند لشکر را شکست دهند. به گفته‌ی ارشمیدس نقطه‌ی اتکایی به من بدهید کره‌ی زمین را بر سر اهرمی بلند خواهم کرد.

با کمک استعداد و اعتماد بالا و اراده، موفقیت تحصیلی کسب می‌شود.

به گفته‌ی ادیسون نبوغ نتیجه‌ی ۹۹ درصد فعالیت + یک درصد استعداد است؛ بنابراین با تلاش و فعالیت است که می‌توانید موفق شوید.

هرگز کار امروز را به فردا موکول نکنید.

همایش جمع بندی زیست شناسی بخش دوم زیست گیاهی سوم
چهارم تجربی     دبیر : سجاد عبیری