ارزش، نه موفقیت

خواستن موفقیتِ تنها، مثل فردی است که با خوردن آب، تشنگی‌اش برطرف نمی‌شود؛ نه‌تنها تشنگی‌اش برطرف نمی‌شود که تشنه‌تر نیز می‌شود.

ارزش، نه موفقیت

اگر شما درس می‌خوانید تا به موفقیت برسید، بدانید که اشتباه می‌کنید. انسان‌ها در زندگی نباید به دنبال موفقیت باشند. نه این‌که موفقیت مهم نیست بلکه باید گفت، نباید هدف نهایی باشد.

هدف نهایی باید ارزش‌آفرینی برای خود و جامعه داشته باشد. انسان‌هایی که به دنبال موفقیت هستند و تنها موفقیت را می‌بینند، هیچ گاه صددرصد راضی نمی‌شوند و همیشه چالش دارند. همیشه با این سؤال درگیر هستند که چرا من نمی‌توانم صددرصد موفق باشم؟

علتش این است که اگر شما تمام هم و غمتان، موفقیت در زندگی باشد، حتماً فردی وجود دارد که از شما موفق‌تر است. شما اگر به موفقیتی رسیدید، این برای شما ناچیز شمرده می‌شود و دوباره دغدغه‌های زندگی شما بر این محور می‌چرخد که به آن فرد موفق‌تر برسید. وقتی شما به آن فرد موفق‌تر رسیدید، دوباره این دغدغه در شما ایجاد می‌شود که به فرد موفق‌تر دیگری برسید. ناخودآگاه می‌بینید زندگی شما چرخه‌ای شده برای این‌که به خودتان دغدغه بدهید و به خودتان استرس وارد کرده و احساس نارضایتی کنید.

خواستن موفقیتِ تنها، مثل فردی است که با خوردن آب، تشنگی‌اش برطرف نمی‌شود؛ نه‌تنها تشنگی‌اش برطرف نمی‌شود که تشنه‌تر نیز می‌شود. این باعث می‌شود که زندگی به کام آن فرد خیلی خوشایند نباشد؛ چون از زندگی، فقط گذران زندگی برای رسیدن به یک موفقیت بهتر را تجربه کرده است.

ارزش یعنی سعی کنید در زندگی و در دوران مطالعاتی‌تان کاری را انجام دهید که لزوماً منتفع نشوید؛ یعنی این‌که سود مادی نداشته باشد. بعضی وقت‌ها لازم است انسان به دوست خود کمک کند و موضوعی را به او یاد دهد. سعی کند به دیگران مشاوره دهد. سعی کند اشکالات‌شان را گوشزد کند. در این حال نه‌تنها شما دارید آن افراد را به موقعیت درست می‌رسانید بلکه در خودتان هم ارزش ایجاد خواهد شد.

فلاسفه گفته‌اند یکی از راه‌هایی که شما می‌توانید در زندگی شاد بمانید این است که روزانه کاری کنید که از آن کار احساس نفع مادی نداشته باشید. این یعنی ارزش!

موفقیت خوب است، اما این‌که به دنبال موفقیت صرف باشید، باعث می‌شود همیشه در زندگی دچار تلاطم شوید.