اهمیت کلاس درس در تسریع یادگیری

در پاسخ به این دسته از دانش‌آموزان باید گفت که آن‌ها در کلاس درس تمرکز مناسبی ندارند و درنتیجه یادگیری آن‌ها در کلاس درس مطلوب نیست.

اهمیت کلاس درس در تسریع یادگیری

گاهی ممکن است این سؤال برخی دانش‌آموزان باشد که چرا وقتی از مدرسه به خانه باز می‌گردند و مشغول نوشتن تکالیف روز بعد می‌شوند، دچار سردرگمی می‌شوند و نمی‌توانند به تمرینات کتاب درسی پاسخ کاملی دهند و مباحث برای‌شان دشوار به نظر می‌رسد. آن‌ها حتی اظهار می‌کنند که قادر نیستند به تمرینات کتاب کار و پرتکرار هم پاسخ دهند.

در پاسخ به این دسته از دانش‌آموزان باید گفت که آن‌ها در کلاس درس تمرکز مناسبی ندارند و درنتیجه یادگیری آن‌ها در کلاس درس مطلوب نیست؛ بنابراین باید حضور مؤثرتر و با تمرکز بیش‌تری در کلاس درس داشته باشند. هم‌چنین باید با معلم همراه شده و به صحبت‌های او حین تدریس توجه کنند و سعی کنند شنونده‌ی خوب و فعالی باشند و حین تدریس حتماً نکات مهم و کلیدی را یادداشت کنند.

این گونه افراد اگر قبل از تدریس معلم آشنایی مختصری با مباحثی که ارائه خواهد شد داشته باشند می‌توانند بهتر و راحت‌تر مطالب گفته‌شده در کلاس را فرا گیرند. هم‌چنین اگر درس هر روز را در همان روز و بلافاصله بعد از تدریس معلم مطالعه کنند یادگیری‌شان چند برابر خواهد شد.

خرید کتاب