اهمیت کلاس درس در تسریع یادگیری

در پاسخ به این دسته از دانش‌آموزان باید گفت که آن‌ها در کلاس درس تمرکز مناسبی ندارند و درنتیجه یادگیری آن‌ها در کلاس درس مطلوب نیست.گاهی ممکن است این سؤال برخی دانش‌آموزان باشد که چرا وقتی از مدرسه به خانه باز می‌گردند و مشغول نوشتن تکالیف روز بعد می‌شوند، دچار سردرگمی می‌شوند و نمی‌توانند به تمرینات کتاب درسی پاسخ کاملی دهند و مباحث برای‌شان دشوار به نظر می‌رسد. آن‌ها حتی اظهار می‌کنند که قادر نیستند به تمرینات کتاب کار و پرتکرار هم پاسخ دهند.

در پاسخ به این دسته از دانش‌آموزان باید گفت که آن‌ها در کلاس درس تمرکز مناسبی ندارند و درنتیجه یادگیری آن‌ها در کلاس درس مطلوب نیست؛ بنابراین باید حضور مؤثرتر و با تمرکز بیش‌تری در کلاس درس داشته باشند. هم‌چنین باید با معلم همراه شده و به صحبت‌های او حین تدریس توجه کنند و سعی کنند شنونده‌ی خوب و فعالی باشند و حین تدریس حتماً نکات مهم و کلیدی را یادداشت کنند.

این گونه افراد اگر قبل از تدریس معلم آشنایی مختصری با مباحثی که ارائه خواهد شد داشته باشند می‌توانند بهتر و راحت‌تر مطالب گفته‌شده در کلاس را فرا گیرند. هم‌چنین اگر درس هر روز را در همان روز و بلافاصله بعد از تدریس معلم مطالعه کنند یادگیری‌شان چند برابر خواهد شد.