پازل را کامل کن

زیبایی تصویر آن وقتی دوچندان می‌شود که تمام تکه‌های آن سر جای‌شان قرار بگیرند و هیچ تکه‌ای کم نباشد.

پازل را کامل کن

ششمی‌های عزیز! امسال سالی پرتلاش در پیش دارید؛ آزمونی مهم به نام تیزهوشان که برای موفقیت در آن کافی است با برنامه‌های کانون همراه باشید. هر آزمون کانون مانند تکه‌های پازلی است که شما با حضور در هر آزمون با آمادگی کامل آن را روی صفحه‌ی پازل قرار می‌دهید.

زیبایی تصویر آن وقتی دوچندان می‌شود که تمام تکه‌های آن سر جای‌شان قرار بگیرند و هیچ تکه‌ای کم نباشد.

برای تکمیل این پازل ابتدا به شکل تکه‌ی پازل و حالت آن نگاه کنید؛ یعنی آزمون‌های کانون و برنامه‌های راهبردی آن را یک بار مرور کنید. سپس در صفحه‌ی پازل جایگاه آن را بیابید؛ یعنی ویژگی هر آزمون را در نظر بگیرید و درنهایت جایگاه مناسب آن را پیدا کنید. نتیجه‌ی این کار همان به دست آوردن نتیجه‌ی مطلوب در هر آزمون است. می‌توان پازل تیزهوشان را کامل کنید و با آرامش بیش‌تری از زیبایی تصویر آن لذت ببرید.