چرا به مدرسه می‌رویم؟

آیا تا به حال به این موضوع توجه کرده‌اید که چرا به مدرسه می‌روید؟ چرا می‌گویند مدرسه خانه‌ی دوم شماست؟

چرا به مدرسه می‌رویم؟

آیا تا به حال به این موضوع توجه کرده‌اید که چرا به مدرسه می‌روید؟ چرا می‌گویند مدرسه خانه‌ی دوم شماست؟ امروزه تمام بچه‌ها به مدرسه می‌روند اما آیا همه‌ی آن‌ها انسان‌های موفقی می‌شوند؟ درست است که عوامل زیادی برای این موفقیت تأثیر دارند ولی از میان آن‌ها مدرسه اهمیت و نقش مهمی را ایفا می‌کند.

با توجه به این‌که بهترین ساعات زندگی شما صرف آموختن و یادگیری در مدرسه می‌شود، مدرسه در رشد اجتماعی و شخصیتی شما نقش بسزایی دارد. شما با گذراندن ساعاتی در مدرسه در محیطی دیگر شروع به رشد می‌کنید و یاد می‌گیرید. با تقلید از معلم و دوستان، خود را شبیه آن‌ها می‌کنید و همانندسازی می‌کنید و با تقلید از حرکات و رفتارهای آن‌ها به الگوسازی می‌پردازید. به‌تدریج دوستان خود را انتخاب می‌کنید و به انجام بازی با آن‌ها می‌پردازید و به‌تدریج به نقاط قوت و ضعف خود پی می‌برید و آن‌ها را شناسایی می‌کنید.

پس اکنون که به اهمیت مدرسه رفتن پی بردید شایسته است با داشتن هدف و برنامه‌ریزی صحیح وارد مسیر موفقیت شوید و حضور در مدرسه و کلاس درس را جدی بگیرید و پا به پای معلم خوبتان برای کسب دانش و موفقیت تلاش کنید.