رسیدن به تمرکز با چند تمرین ساده

کتابی را انتخاب کنید. یک صفحه از آن را در نظر گرفته و تعداد کلمات موجود در هر پاراگراف را بشمارید.

رسیدن به تمرکز با چند تمرین ساده

برخی از دانش‌آموزان از عدم تمرکز هنگام مطالعه شکایت دارند. آن‌ها فکر می‌‌کنند قدرت تمرکز یک استعداد ذاتی است که برخی انسان‌ها فاقد آن هستند؛ اما حقیقت این است که با انجام تعدادی تمرین ساده می‌‌توان قدرت تمرکز را چند برابر کرد. در این مقاله قصد داریم شما را با تعدادی از این تمرین‌ها آشنا کنیم.   

تمرین شماره‌ی ۱:

کتابی را انتخاب کنید. یک صفحه از آن را در نظر گرفته و تعداد کلمات موجود در هر پاراگراف را بشمارید. یک بار دیگر این کار را تکرار کنید تا مطمئن شوید که شمارش را درست انجام داده‌اید. در ابتدای کار با یک پاراگراف شروع کنید و هنگامی که این تمرین برای شما آسان‌تر شد، تمام کلمات یک صفحه را بشمارید. شمارش را به طور ذهنی و با حرکات چشم‌های‌تان انجام دهید.

تمرین شماره‌ی ۲:

در ذهن خود از یک تا صد را برعکس بشمارید.

تمرین شماره‌ی ۳:

در ذهن خود از شماره‌ی صد، سه تا سه تا بشمارید و کم کنید (۱۰۰- ۹۷- ۹۴- ...)

تمرین شماره‌ی ۴:

یک کلمه یا یک طرح ساده را انتخاب کنید و آن را به مدت ۵ دقیقه در ذهن خود تکرار کنید. هنگامی که توانستید بهتر و آسان‌تر تمرکز کنید، سعی کنید این کار را برای مدت ۱۰ دقیقه بدون آن‌که تمرکز حواس خود را از دست بدهید انجام دهید.

تمرین شماره‌ی ۵:

سعی کنید حداقل برای مدت ۵ دقیقه به هیچ چیز فکر نکنید. دقت کنید وقتی تمرین‌های قبلی را با موفقیت به پایان رساندید، آن‌گاه نوبت به این تمرین خواهد رسید. در این هنگام شما برای انجام این تمرین آمادگی خواهید داشت و قادر خواهید بود برای مدتی معین به هیچ چیز فکر نکنید. به زودی این کار برای شما آسان و آسان‌تر خواهد شد.