منشور درسی من

روز اول مدرسه وقتی بند کفش‌هایم را محکم می‌بستم تصمیم گرفتم بندهای اراده‌ام را محکم‌تر کنم.

منشور درسی من

روز اول مدرسه وقتی بند کفش‌هایم را محکم می‌بستم تصمیم گرفتم بندهای اراده‌ام را محکم‌تر کنم و به خودم گفتم یادت هست امتحان خرداد با خودت می‌گفتی کاش یک روز دیگر وقت داشتی و تمرین بیش‌تری حل می‌کردی؛ اما حالا اول راهی؛ پس از امروز دست به کار شو و برای فردا بهتر کوشش کن. منشوری درست کرده و بر روی دیوار اتاقم چسباندم تا هر روز و هر لحظه جلو چشمانم باشد. در این منشور 5 تصمیم اساسی را نوشتم:

1. درس هر روز را هر روز بخوانم.

2. برای تثبیت بیش‌تر مطلب تمام سؤالات کتاب و جزوه را حل کنم و در جلسه‌ی بعدی از معلم سؤال کنم و به شب امتحان موکول نکنم.

3. برای استفاده‌ی بهتر از زمان از روز اول دفتر برنامه‌ریزی را بنویسم.

4. با شرکت مداوم در آزمون‌های کانون میزان تسلط خود را بر هر مبحث افزایش دهم.

5. تمام اشتباهات آزمون را در کتاب خودآموزی یادداشت کنم و با مرور آن بر جزء به جزء کتاب مسلط شوم.