هدف‌گذاری‌های مثبت آغاز سال تحصیلی

مهم‌ترین چالشی که با گذشت زمان فرارویِ تصمیم‌گیری‌های مثبت ابتدای سال تحصیلی قرار می‌گیرد، چالش فراموشی تصمیم‌ها با افزایش حجم کاری است.

هدف‌گذاری‌های مثبت آغاز سال تحصیلی

هدف‌گذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌ها شاید از مهم‌ترین کارهای شروع مدارس باشد. این‌که در آغاز سال تحصیلی در خانه‌ی اول از یادگیری مطالب جدید قرار داشته باشید باعث می‌شود تا برای موفقیت در این یادگیریِ جدید دست به تصمیم‌گیری و ترسیم هدف بزنید. این ویژگی همیشگی هر آغاز است؛ شروع‌ها همیشه تصمیم‌های بزرگ را به همراه خود دارند.

مهم‌ترین چالشی که با گذشت زمان فرارویِ تصمیم‌گیری‌های مثبت ابتدای سال تحصیلی قرار می‌گیرد، چالش فراموشی تصمیم‌ها با افزایش حجم کاری است. قطعاً افزایش ساعت مطالعه، مطالعه‌ی درس هر روز در عصر همان روز، حل تعداد تست مناسب، رعایت تعادل در مطالعه‌ی اختصاصی‌ها و عمومی‌ها و... از جمله تصمیم‌های مثبتی هستند که در ابتدای سال تحصیلی به ذهنتان رسیده‌اند و این یعنی برداشتن اولین گام در راه رسیدن به موفقیت نهایی در پایان سال تحصیلی.

با ادامه یافتن خط زمانی سال تحصیلی و حرکت پروژه به پروژه در آزمون‌های برنامه‌ای کانون الگوی اجرای این تصمیم‌گیری‌ها باید ثابت بماند. نوع اجرایی کردن تصمیم‌های اولیه‌ی سال تحصیلی معرف دانش‌آموزان سخت‌کوش خواهد بود.

چند درصد از تصمیم‌گیری‌های اولیه‌تان را فراموش کرده‌اید و چند درصد از آن‌ها را به یاد می‌آورید؟

چه تعداد از این تصمیم‌ها را یادداشت کرده‌اید؟

در بخش تصمیمات راهبردی دفتر برنامه‌ریزی چگونه فعالیت می‌کنید؟

در تناسب‌بندی ریشه‌ای تصمیم‌‌ها، چه تعداد از آن‌ها واقع‌بینانه و منطبق بر عملکرد تابستان و سال تحصیلی گذشته و چه تعداد بلندپروازانه است؟

برای پاسخ‌گویی چندتا از ده‌تا در درس‌های اختصاصی تغییری نسبت به تابستان و سال تحصیلی گذشته در نظر گرفته‌اید؟ برای درس‌های عمومی چه‌طور؟

تصمیم‌هایی مثل رسیدن به معدل بالاتر از معدل سال تحصیلی قبل در آغاز سال تحصیلی از هر زمان دیگری در دسترس‌تر است. هدف‌گذاری‌هایی نظیر این، از توانایی پیشرفت سرچشمه می‌گیرد و در طول سال نیز به فعالیت‌های‌تان جهت‌گیری مثبت می‌دهد. تصمیم‌های پیش‌راننده و محرک بگیرید. واقع‌بینانه بودن یک تصمیمِ پیشرو، راه را برای‌تان هموارتر و روشن‌تر خواهد کرد. به خاطر داشته باشید که تصمیم‌های مکتوب‌شده همیشه در دسترس‌تر و به اجرا شدن نزدیک‌تر هستند.