تمرین ویژه آزمون 24 مهر-پنجم دبستان

در روزهای بیاقیمانده تا آزمون برای مرور و یادآوری می‌توانید از این تمرینات استفاده کنید

تمرین ویژه آزمون 24 مهر-پنجم دبستان

جهت آمادگی بیشتر شما دانش آموزان خوب پنجم دبستان، برای آزمون 24 مهر ماه تمرینات ویژه درس ریاضی، علوم، را مطابق با برنامه آزمون 24 مهر آماده کرده ایم.

در روزهای بیاقیمانده تا آزمون برای مرور و یادآوری می توانید از این تمرینات استفاده کنید.

یک پیشنهاد : می توانید این سوالات را از خودتان امتحان بگیرید و سپس با استفاده از فایل پاسخنامه رفع اشکال کنید.