مشاوره در 7 دقیقه : سوالات مشاوره ای خود را اینجا بپرسید

در برنامه مشاوره در 7 دقیقه ، مشاوران در قالب فیلم‌های 7 دقیقه ای موضوعات مشاوره ای را ارائه خواهند کرد و پاسخ گوی سوالات مشاوره ای دانش آموزان خواهند بود .


در برنامه مشاوره در 7 دقیقه ، مشاوران در قالب فیلم های 7 دقیقه ای موضوعات مشاوره ای را ارائه خواهند کرد و پاسخ گوی سوالات مشاوره ای دانش آموزان خواهند بود . برای مشاهده برنامه مشاوره در 7 دقیقه در ساعت مشخص شده اینجا را کلیک کنید


برای مشاهده بازپخش برنامه های مشاوره در 7 دقیقه اینجا را کلیک کنید


مشاوره در 7 دقیقه : سوالات مشاوره ای خود را اینجا بپرسیدکیهان، زادگاه الفبای هستی از شیمی 1 دهم
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( دهم )
دبیر : فرزاد نجفی کرمی