تمرینات ویژه آمادگی آزمون 24 مهر -ششم دبستان

در روزهای بیاقیمانده تا آزمون برای مرور و یادآوری می‌توانید از این تمرینات استفاده کنید.

تمرینات ویژه آمادگی آزمون 24 مهر -ششم دبستان

توجه!تمرینات ویژه آمادگی آزمون 24 مهر -ششم دبستان


جهت آمادگی بیشتر شما دانش آموزان خوب ششم دبستان، برای آزمون 24 مهر ماه تمرینات ویژه درس ریاضی، علوم، فارسی، مطالعات اجتماعی و هدیه‌های آسمان را مطابق با برنامه آزمون 24 مهر آماده کرده ایم.

در روزهای بیاقیمانده تا آزمون برای مرور و یادآوری می توانید از این تمرینات استفاده کنید.

یک پیشنهاد : می توانید این سوالات را از خودتان امتحان بگیرید و سپس با استفاده از فایل پاسخنامه رفع اشکال کنید.