هوشمندسازی دبستان مهندس مطهری درشهرستان کرج

هوشمندسازی دبستان مهندس مطهری در شهرستان کرج

هوشمندسازی دبستان مهندس مطهری درشهرستان کرج

بنیاد علمی – آموزشی قلم چی، دبستان دخترانه مهندس عبدالرسول مطهری واقع در منطقه کمالشهر کرج در استان البرز را هوشمندسازی نمود.

خانم معصومه اکبری ، مدیر دبستان می گوید: این واحد آموزشی در سال 1377 تاسیس شده و در سال تحصیلی جاری 1600 دانش آموز را در دوشیفت صبح و بعد از ظهر، تحت پوشش دارد.

ایشان اقلام اهدایی به این واحد آموزشی را یک دستگاه پروژکتور، یک پرده هوشمند و یک دستگاه لپ تاب ذکر نمودند.

هزینه این اقلام 53/500/000 ریال (5 میلیون و 350 هزار تومان) می باشد که توسط بنیاد علمی - آموزشی قلم چی پرداخت شده است.

شایان ذکر است با احتساب این واحد آموزشی، از آغاز سال 1392 تاکنون، 366 مدرسه توسط بنیاد علمی - آموزشی قلم چی تجهیز و یا هوشمندسازی شده است.

هوشمندسازی دبستان مهندس مطهری درشهرستان کرج