هوشمندسازی مجتمع آموزشی حاجی بابایی در منطقه 16 تهران

هوشمندسازی مجتمع آموزشی حاجی بابایی در منطقه 16 تهران

هوشمندسازی مجتمع آموزشی حاجی بابایی در منطقه 16 تهران

بنیاد علمی – آموزشی قلم چی، مجتمع آموزشی پرویز حاجی بابایی در منطقه 16 تهران واقع در منطقه خزانه بخارایی را هوشمندسازی نمود.

آقای حبیب الله ناظمی هرندی ، مدیر مجتمع می گوید: این واحد آموزشی در سال 1376 تاسیس شده و در سال تحصیلی جاری 140 دانش آموز استثنایی (جسمی – حرکتی و چند معلولیتی ) را، تحت پوشش دارد. ایشان متذکر شدند دراین مجتمع آموزشی دانش آموزان از اول دبستان تا چهارم دبیرستان مشغول به تحصیل می باشند. 

ایشان ضمن تشکر از این اقدام بنیاد ، ایجاد کلاس های هوشمند در مدارس استثنایی را ضرورت آموزشی عنوان نمود.

 اقلام اهدایی به این واحد آموزشی شامل دو دستگاه پروژکتور، دو پرده هوشمند و دو دستگاه لپ تاب می باشد.

هزینه این اقلام 102/600/000 ریال (10 میلیون و 260 هزار تومان) می باشد که توسط بنیاد علمی - آموزشی قلم چی پرداخت شده است.

شایان ذکر است با احتساب این واحد آموزشی، از آغاز سال 1392 تاکنون، 365 مدرسه توسط بنیاد علمی - آموزشی قلم چی تجهیز و یا هوشمندسازی شده است.

هوشمندسازی مجتمع آموزشی حاجی بابایی در منطقه 16 تهران


هوشمندسازی مجتمع آموزشی حاجی بابایی در منطقه 16 تهران