فرهاد تراز ـ جمع‌بندی جامعه‌شناسی 2 آزمون 24 مهر سوم انسانی

نکات کلیدی جامعه‌شناسی سوم انسانی

نکات مهم جامعه شناسی  2 /  24 مهر:

1- جهان واژه‌ای است که برای اشاره به مجموعه‌های بزرگ به کار می‌رود.

2-هر چیزی که با زندگی اجتماعی انسان ارتباط داشته باشد درون جهان اجتماعی قرار می‌گیرد.

3-رفتار شتابزده و نابخردانه‌ی انسان، طبیعت و محیط زیست را آلوده می‌کند و این آلودگی فرصت‌های زندگی اجتماعی را محدود می‌کند.

4-شناخت خداوند و فرشتگان و جهان ماوراء‌طبیعی ، آرمان‌ها و ارزش‌های زندگی آدمیان را تغییر می‌دهند و کنش‌های اجتماعی آنان را دگرگون می‌سازد.

5-هر یک از موجوداتی که بیرون از جهان اجتماعی حضور دارند به واسطه‌ی ارتباطی که با زندگی اجتماعی انسان پیدا می کنند، می توانند در گستره‌ی جهان اجتماعی نیز قرار گیرند.

پاسخ تلفنی به سوالات شما
پاسخ تلفنی به سوالات مشاوره ای و آموزشی شما

در بین قبولی هایم کدام رشته را انتخاب کنم ؟
تغییر رشته دادن در یک دانشگاه چه ضوابطی دارد؟

باسخ به سوالات شما در زمینه تکمیل ظرفیت ، انتخاب نوع دانشگاه (سراسری ، آزاد ، پردیس ، غیرانتفاعی ) ، انتقالی و مهمان ، رزرو دانشگاه ، کارنامه سبز و ....

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون کد
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
ساعت پاسخگویی از 8 صبح تا 12 شب