تکرار مطالب برای دیگران، راهکاری برای افزایش توان فراخوانی

نتایج یک تحقیق جدید نشان می‌دهد که تکرار مطالب با صدای بلند به ویژه برای دیگران، باعث تقویت حافظه کلامی می‌شود.

تکرار مطالب برای دیگران، راهکاری برای افزایش توان فراخوانی

به گزارش گروه علمی ایرنا از پایگاه اینترنتی مدیکال نیوز تودی، تاثیر تکرار کلمات با صدای بلند بر تقویت حافظه امری شناخته شده است، اما برای نخستین بار مطالعه ای انجام شد که نشان می دهد تکرار مطالب به صدای بلند برای دیگران، تاثیر مضاعفی در توان فراخوانی اطلاعات از حافظه و تقویت حافظه کلامی دارد. 

حافظه کلامی اصطلاحی در روانشناسی شناختی است که به یادآوری واژگان اشاره دارد. 

محققان دانشگاه مونترال در کانادا در این مطالعه از 44 دانشجوی فرانسوی زبان خواستند که شماری از واژگان را از روی صفحه رایانه بخوانند.

سپس از این افراد خواسته شد این واژگان را به چهار روش مختلف تکرار کنند - تکرار واژگان در سر، تکرار کلمات در سکوت به طوری که تنها لب ها تکان بخورند، تکرار لغات با صدای بلند درحالیکه به صفحه رایانه نگاه می کنند و تکرار لغات با صدای بلند برای فرد دیگر.

در هر یک از چهار حالت فوق، افراد شرکت کننده هدفون هایی بر سر داشتند که 'نویز سفید' ساطع می کرد و باعث می شد آنها صدای خود را بشنوند و از انعکاس شنوایی پیشگیری شود. 

پس از این مرحله، فهرست دیگری از واژگان در اختیار شرکت کنندگان قرار گرفت و از آنها خواسته شد به یاد آورند که کدام واژگان پیش از این به آنها نشان داده شده بود.

محققان متوجه شدند که تکرار واژگان برای فرد دیگری باعث ایجاد بیشترین میزان فراخوانی از حافظه کلامی می شود، اما در وضعیت تکرار واژگان در سر، کمترین میزان فراخوانی صورت می گیرد. 

محققان همچنین متوجه شدند زمانی که افراد مورد مطالعه لغات را برای فرد دیگری تکرار نمی کنند، نمی توانند فراخوانی زیادی از حافظه کلامی خود داشته باشند.

این مطالعه تاکیدی است بر مطالعات قبلی که نشان می دهند صداها، اثر حسی و یا حرکتی در مغز باقی می گذارند.

محققان نتایج این مطالعه را در مجله Consciousness and Cognition منتشر کردند.

منبع :