شناسایی فسیل جانوری از خانواده اسب‌ها با قدمت پنجاه میلیون سال

نتایج تحقیقات محققان نشان می‌دهد فسیل یک حیوان ماده و جنین داخل شکم آن که پیشتر در آلمان یافت شده بود، متعلق به یک جانور شبیه اسب‌های امروزی است و حدود پنجاه میلیون سال قدمت دارد.

شناسایی فسیل جانوری از خانواده اسب‌ها با قدمت پنجاه میلیون سال

به گزارش گروه علمی ایرنا از شبکه خبری بی بی سی ورد، این فسیل به یک حیوان ماده دوره پالئوسن تعلق دارد که هنگام بارداری در آب یک دریاچه غرق و بقایای آن در رسوبات این دریاچه حفظ شده است.

این فسیل همراه با جنین داخل شکم آن در سال 2000 میلادی در محل معادن متروکه مسل در نزدیکی فرانکفورت یافت شد. پیشتر، در این محل فسیل هایی متعلق به دیگر جانداران نیز یافت شده است.

تحقیقاتی که طی این مدت روی این فسیل انجام گرفته، نشان می دهد که این فسیل متعلق به یک موجود شبیه اسب است و مشخصات آن به خصوصیات مادیان های امروزی شباهت بسیار دارد و چهل و هشت میلیون سال پیش در این منطقه زندگی کرده است. 

جنین داخل شکم این موجود دوازده و نیم سانتیمتر طول دارد و تمام استخوان های آن تقریبا سالم مانده و تنها سر آن خرد شده است.

شرایط مناسب این فسیل به پژوهشگران امکان آن را داده تا شکل ظاهری و وضعیت جنین را با دقت فراوان تعیین کنند. شواهد نشان می دهد این مادیان باردار، مدتی پیش از وضع حمل در آب دریاچه غرق شده و مرده است و مرگ آن ارتباطی با بارداری و وضع حمل نداشته است.

منبع :