سجاد خادم‌نژاد: آمادگی برای آزمون 24مهر - زیست‌شناسی

زیست‌شناسی

سجاد خادم‌نژاد: آمادگی برای آزمون 24مهر - زیست‌شناسی

دانش‌آموزان عزیز حتماً با رعایت زمان این آزمون را از خود بگیرید و پس از پایان آزمون به بررسی و تحلیل پاسخ تشریحی آن بپردازید.


مبحث : فصل یک پیش + فصل‌های اول تا سوم زیست سال دوم


زمان 47 دقیقه

فایل ضمیمه را دانلود کنید.