مهران قاسمی‌نژاد: آمادگی برای آزمون 24 مهر - زیست شناسی

زیست شناسی

مهران قاسمی‌نژاد: آمادگی برای آزمون 24 مهر - زیست شناسی

کنکوری‌های عزیز رشته تجربی

در فایل پیوست 50 سؤال به همراه پاسخ تشریحی جهت آمادگی شما در آزمون 24 مهر پیوست شده است.

مبحث آزمون پیوست « از ژن تا پروتئین + مولکول زیستی+سفری به دنیای جانداران+سازمان‌بندی سلول» است