بیستمین سالگرد کشف نخستین سیاره فراخورشیدی

هفته گذشته ناسا بیستمین سالگرد کشف نخستین سیاره فراخورشیدی را جشن گرفت. این سیاره با نام 51 پگاسی b در اطراف یک ستاره شبه‌خورشید در حال چرخش است.

بیستمین سالگرد کشف نخستین سیاره فراخورشیدی

به گزارش سرویس علمی ایسنا منطقه خراسان، 51 پگاسی b اولین سیاره کشف شده‌ای است که در اطراف یک ستاره معمولی شبیه خورشید می‌چرخد. این سیاره با اندازه‌ای برابر با نصف مشتری در مدار ستاره‌اش در حال چرخش است، با این تفاوت که فاصله آن تا میزبانش کمتر از فاصله عطارد تا خورشید است.

این سیاره توسط میشل مایر و دیدیر کولوز در ششم اکتبر 1995 کشف شد. آن‌ها با استفاده از روش شتاب محوری که تاثیر گرانشی یک سیاره بر ستاره‌اش را مشخص می‌کند، توانستند این سیاره را کشف کنند.

تا امروز اخترشناسان توانسته‌اند بیش از 1800 سیاره فراخورشیدی را شناسایی کنند که از این میان، بیش از 1000 سیاره با استفاده از تلسکوپ فضایی کپلر ناسا کشف شده است.

منبع :