ترمیم حفره‌های قلب با کاتتر فعال شده با پرتو فرابنفش

محققان یک کاتتر ویژه را طراحی کرده‌اند که حفره‌های قلب را با استفاده از چسب زیست‌تجزیه‌پذیر و نوار زخم‌بندی ترمیم کرده و نیاز به جراحی قلب باز را کاهش می‌دهد.

ترمیم حفره‌های قلب با کاتتر فعال شده با پرتو فرابنفش

به گزارش سرویس علمی ایسنا، پدرو دلنیدو، از مولفان این پژوهش اظهار کرد: این روش همچنین از بخیه زدن به بافت قلب اجتناب می‌کند چرا که ما فقط چیزی را به آن می‌چسبانیم .

کاتترگذاری به جراحی قلب باز ارجحیت دارد، چرا که این عمل نیازی به متوقف کردن قلب، قرار دادن بیمار در وضعیت بای‌پس و برش دادن قلب ندارد.

دستگاه کاتتر این محققان که به تازگی طراحی شده، از فناوری پرتو فرابنفش بهره می‌گیرد و می‌تواند به جای پانسمان قلب در حال تپش مورد استفاده قرار گیرد. کاتتر از طریق یک رگ در گردن و یا کشاله ران وارد می‌شود و به سمت نقص درون قلب راهنمایی می‌شود.

متخصصان پس از قرار گرفتن کاتتر در محل، دو بالن موقعیت‌یاب را در اطراف انتهای کاتتر و در سمت دیگر دیواره قلب باز می‌کنند.

آن‌ها سپس باند را کنار زده و پرتو فرابنفش کاتتر را روشن می‌کنند. نور به داخل بالون منعکس شده و پوشش چسب باند را فعال می‌کند. در زمان ترمیم توسط چسب، فشار از بالن‌ها در هر دو طرف باند، آن را در جای خود محکم می‌کند. در نهایت، هر دو بالن تخلیه و کاتتر خارج می‌شود.

منبع :

خرید کتاب