درمان ناراحتی‌های ناشی از نشستن بیش از حد با انجام حرکات ورزشی

نشستن بیش از حد یکی از مشکلات زندگی مدرن است. نداشتن فعالیت باعث ناراحتی در ناحیه کمر و لگن می‌شود.

درمان ناراحتی‌های ناشی از نشستن بیش از حد با انجام حرکات ورزشی

به‌ گزارش ‌ایسنا‌ و به نقل از سایت my fitness pal، افرادی که بیشتر زمان روز را به نشستن می‌گذرانند و هیچ فعالیتی هم ندارند، غالبا در ناحیه عضلات لگن احساس سوزش، سفتی و انقباض می‌کنند. انقباضی در ناحیه پایینی کمر و همسترینگ نیز نتیجه‌ ساعت‌ها نشستن است. حرکات ورزشی خاصی هستند که با کمک آنها می‌توان به کاهش تنش‌ها و انقباض‌ها در ناحیه عضلات کمر پایان داد. این حرکات ورزشی عبارتند از:

1. بایستید، پاها را به اندازه عرض لگن باز کنید. بازدم انجام دهید و بدن را به سمت جلو و پایین از لگن خم کنید. دست‌ها را نیز تا نزدیکی زمین دراز کنید. اگر در ناحیه همسترینگ احساس ناراحتی می‌کنید، کمی زانوها را خم کنید. کمی پاشنه پاها را به زمین فشار دهید. اجازه دهید که هر دم باعث کشش بالا تنه شود و در هر باز دم کمی بدن رها شود. شانه‌ها و گردن را رها کنید. پنج تا 10 دم و بازدم در این حالت انجام دهید. سپس انتهای ستون انتهای ستون فقرات به سمت پایین فشار دهید و با باز دم بالا تنه را بالا بیاورید.

این حرکت ورزشی برای از بین بردن فشار روحی – جسمی مناسب است. این حرکت تنش را کاهش می‌دهد و خستگی را در ناحیه لگن، همسترینگ و ران‌ها از بین می‌برد.

2. در حالت چهار دست و پا قرار بگیرید، طوری که زانوها در راستای لگن و شانه‌ها در راستای دست باشند. در حالی که دم می‌گیرید، قسمت لگن و سینه را به سمت سقف بکشید و قسمت شکم را پایین بدهید. طوری که کمان بدن به سمت پایین باشد. در حالی که بازدم انجام می‌دهید، ستون فقرات را به سمت بالا بکشید، طوری که کمان بدن به سمت بالا باشد. 10 تا 20 دم و باز دم به این شکل انجام دهید. این کار باعث از بین رفتن فشار و استرس می‌شود.

3. بر روی زمین زانو بزنید، پاها را کاملا در کنار هم قرار دهید اما زانوها را از هم فاصله دهید. بالا تنه را بر روی پا قرار دهید و سر را بر روی زمین بگذارید. در حالی که باز دم انجام می‌دهید، بدن را پایین بیاورید و دست‌ها را در کنار بدن به پشت دراز کنید. در دم دست‌ها را به سمت زانوها بیاورید و به آرامی با فشار دست‌ها بدن را بالا بیاورید. این حرکت باعث کشش عضلات لگن، ران‌ها و مچ پا می‌شود و بدن را آرام می‌کند.

4. بر روی زمین بنشینید، پای چپ را جلوی خود دراز کنید و پای راست را به در کنار بدن به صورت عمود بر زمین جمع کنید. دست‌ راست را کمی عقب‌تر از بدن بر روی زمین قرار دهید. دست چپ را دور پای راست حلقه کنید. با هر دم بدن را صاف نگه دارید و با هر باز دم بدن را به سمت راست بچرخانید.

این حرکت انعطاف پذیری را افزایش می‌دهد و بر روی عضلات کمر، گردن، شانه‌ها و لگن کار می‌کند. این حرکت ورزشی برای آرام کردن دستگاه گوارش نیز مناسب است و فشار را از روی کمر برمی‌دارد.

همه این حرکات ورزشی به کاهش تنش کمک می‌کنند و احساس شادی بیشتری را ایجاد می‌کند. حداقل در هفته‌ دو بار این حرکات را انجام دهید تا نتیجه‌ بگیرید.

منبع :