انار / یادی از گذشته‌ها

قالب شعر چهارپاره است. درون‌مایه‌ی شعر در حوزه‌ی ادبیات غنایی است که مطصفی رحماندوست برای تدوین در کتاب‌های درسی سروده است.

انار / یادی از گذشته‌ها

صد دانه یاقوت                               دسته به دسته

با نظم و ترتیب                               یک جا نشسته

هر دانه‌ای هست                              خوش‌رنگ و رخشان

قلبِ سفیدی                                  در سینه‌ی آن

یاقوت‌ها را                                    پیچیده با هم

در پوششی نرم                               پروردگارم

سرخ است و زیبا                             نامش انار است

هم ترش و شیرین                           هم آبدار است

قالب شعر چهارپاره است. درون‌مایه‌ی شعر در حوزه‌ی ادبیات غنایی است که مطصفی رحماندوست برای تدوین در کتاب‌های درسی سروده است. این چهارپاره در کتاب فارسی کلاس دوم دهه‌ی 1370 آمده است و در سه دهه به چاپ رسیده است. این شعر برگرفته از کتاب «یاد شعرهای شیرین دبستان» است که توسط اکبر قره‌داغی گردآوری شده است.