ماجراجویی ورزش یوگا برای کودکان (4)

روی زمین زانو بزن و مراقب باش که بدنت کاملاً صاف و کشیده باشد.

ماجراجویی ورزش یوگا برای کودکان (4)

شترها معمولاً مخصوص مسافرت‌های بیابانی هستند. بیا با هم تصور کنیم که در یک بیابان با شن‌های داغ سوار بر شتر هستیم. حالا بد نیست کمی هم خودمان را جای شترها بگذاریم و ژست آن‌ها را بگیریم. آماده‌ای؟

روی زمین زانو بزن و مراقب باش که بدنت کاملاً صاف و کشیده باشد. حالا بازوهایت را از قسمت شانه‌ها به سمت عقب بکش و کم کم بازوهایت را پایین بیاور و دست‌ها را به پشت خود تکیه بده. یک نفس بگیر و گردنت را به‌آرامی به سمت عقب خم کن. حالا شکم خود را به‌آرامی به سمت جلو بکش. بازدم انجام بده و دوباره سرت را بالا بیاور و تمرین را دو بار دیگر انجام بده. منتظر حرکت بعدی باش دوست من!