مرور مطالب

مرور مطالب بلافاصله بعد از یادگیری به تقویت حافظه کمک می‌کند.

مرور مطالب

مرور مطالب بلافاصله بعد از یادگیری به تقویت حافظه کمک می‌کند.

در طول سال تحصیلی درس بخوانید و بعد از پایان کلاس آن‌‌چه را که معلم تدریس کرده است مجدداً مرور کنید.

هنگام مرور بیندیشید و سؤال طرح کنید.

بکوشید هنگام شب و پیش از خوابیدن آن‌چه را که در طول روز خوانده‌اید یک بار در ذهن خود مرور کنید.

پس از گذشت ۲۴ ساعت از تدریس تقریباً ۸۰ درصد از مطالب فراموش می‌شوند. تنها با مرور صحیح است که از فراموشی جلوگیری می‌شود.

شیوه‌ی مرور صحیح مرور یک روز بعد، مرور یک هفته‌ی بعد، مرور یک ماه بعد، مرور چهار ماه بعد است. پس از آن اطمینان داشته باشید که هرگز فراموش نخواهید کرد.

سعی کنید به‌تنهایی مطالب را بیاموزید ولی هنگام مرور و یادآوری با یکدیگر مرور را انجام دهید.

خرید کتاب