شرایط سخت

همه‌ی ما در طول سال‌های زندگی خود با شرایط سخت روبه‌رو شده‌ایم؛ شرایطی که به خود ما در به وجود آمدن آن نقشی نداشته‌ایم؛ مانند بیماری و...

شرایط سخت

همه‌ی ما در طول سال‌های زندگی خود با شرایط سخت روبه‌رو شده‌ایم؛ شرایطی که به خود ما در به وجود آمدن آن نقشی نداشته‌ایم؛ مانند بیماری و...

در شرایط عادی و ایده‌آل همه‌ی ما می‌توانیم به کارهای خود بپردازیم، درس بخوانیم، زندگی کنیم و رشد داشته باشیم؛ اما مهم این است که توانایی آن را داریم که در شرایط سخت هم همان فعالیت‌های عادی را داشته باشیم. آیا هنر زندگی در شرایط سخت را می‌دانیم؟ آیا به این باور رسیده‌ایم که با هر شرایطی که داریم می‌توانیم بهترین باشیم؟

باور قلبی خودمان و ایمان واقعی به خداوندی که همیشه نگهدار ماست این قوت قلب را به ما خواهد داد که خواستن توانستن است. اگر بخواهیم پس می‌توانیم با هر وضعیت و هر شرایطی زندگی کنیم، درس بخوانیم و بهترین دانش‌آموز باشیم.

فقط کافی است که باور داشته باشیم می‌شود.

خرید کتاب